วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

วัดม่วงชุม

 ศาลาปฏิบัติธรรม

กุฏิพระเณรครับ

 มณฑ  พระครูรัตนาธาน  (หลวงพ่อเยื้อน)

พระพุทธรูปหินแกะสลักในยุคต่างๆ

รูปปั้นเกจิอาจารย์

อีกมุมหนึ่ง

หลวงพ่อดำนํ้าตกจำลอง

เจ้าอาวาสเลี้ยงไว้ดูเล่น

อีกมุมหนึ่งครับ

กําลังสร้างพระใหญ่  หน้าตักกว้าง  ๒๐  เมตร

 พระมหาเจดีย์ บางระจัน

สร้างพระใหญ่อีกมุมหนึ่ง

ต้นยางใหญ่คู่วัด


๒. อุโบสถครับ

๓. พระประธานอุโบสถ สร้างสมัยอยุธยา
ประตูทางเข้าหน้าวัดครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น